NECHRANICE

Vodní dílo Nechranice

Leží na řece Ohři mezi městy Kadaň a Žatec.

Vyznačuje se nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě dlouhou 3280 m.

V současné době prožívá významný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

Jižní břeh přehrady v lokalitě Vikletice nabízí v současné době kempingová zařízení s možností ubytování v bungalovech a chatkách, ve vlastních stanech a karavanech s veškerým zázemím.

-

Meteopress online

Přehrady ČR

Pádlo.cz – vodácká turistika na Ohři

 Raft.cz – vodácký průvodce po českých a slovenských řekách

Windsurfing

Informace o jachtingu


Český rybářský svaz
Český rybářský svaz – Severočeský územní svaz

-

www.poh.cz

Aktuální stavy a průtoky

Hlavním účelem VD Nechranice je zajišťování minimálního zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování pro zásobení vodárenské, pro průmysl, energetiku, zemědělství a rekultivace, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží před povodněmi a výroba elektrické energie v MVE Nechranice.
Dalšími účely vodního díla jsou likvidace následků havárií, ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů, vodní sporty, sportovní rybolov a rekreace.

Přehradní profil leží na rozhraní chomutovské a pětipeské části Severočeské hnědouhelné pánve. Hráz je délkou 3280 m nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě. Nádrž je přístupná veřejnosti, která ji využívá především k odpočinku a rekreaci. Na pobřežních pozemcích se nachází velké množství rekreačních objektů. V letních měsících zde dbá na bezpečnost a pořádek Vodní záchranná služba ČČK a Policie ČR.
Nádrž je zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice.
Na nádrži Nechranice je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem!

-

http://www.cestykrajem.cz/

Nechranická přehrada